Vergangene Events/Fotos

24.01.2018 – Bei Ernst (Berlin)

 

03.03.2018 – Mitte Bar (Berlin)

Strip Me Naked - Mitte Bar

 

07.03.2018 – Tonfink (Lübeck)

Strip Me Naked-Tonfink

Strip Me Naked-Tonfink

Strip Me Naked-Tonfink

08.03.2018 – Unrat (Kiel)

Strip Me Naked-UnratStrip Me Naked-Unrat

Strip Me Naked-Unrat

Strip Me Naked-Unrat

16.03.2018 – Beard Brothers & Sisters (Leipzig)

 

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

20.03.2018 – Bonanza (Leipzig)

Strip Me Naked-Bonanza

Strip Me Naked-Bonanza

Strip Me Naked-Bonanza

 

23.03.2018 – Kollektivbar (Berlin)

Strip Me Naked - Kollektiv

 

Rock`N´Roll aus Berlin