Vergangene Events/Fotos

24.01.2018 – Bei Ernst (Berlin)

 

03.03.2018 – Mitte Bar (Berlin)

Strip Me Naked - Mitte Bar

 

07.03.2018 – Tonfink (Lübeck)

Strip Me Naked-Tonfink

Strip Me Naked-Tonfink

Strip Me Naked-Tonfink

08.03.2018 – Unrat (Kiel)

Strip Me Naked-UnratStrip Me Naked-Unrat

Strip Me Naked-Unrat

Strip Me Naked-Unrat

16.03.2018 – Beard Brothers & Sisters (Leipzig)

 

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

Strip Me Naked-Hot Dog

20.03.2018 – Bonanza (Leipzig)

Strip Me Naked-Bonanza

Strip Me Naked-Bonanza

Strip Me Naked-Bonanza

 

23.03.2018 – Kollektivbar (Berlin)

Strip Me Naked - Kollektiv

 

04.04.2018 – Ponte Carlo (Berlin)

 

20.04.2018 – Goldene Krone (Darmstadt)

 

21.04.2018 – Zum alten Kelterhaus (Alsheim)

 

28.04.2018 – Artliners (Berlin)

 

13.06.2018 – Eschloraque (Berlin)

 

16.08.2018 – Wagon am Kulturgleis (Offenbach)

 

17.08.2018 – Cafe Q (Marburg)

 

18.08.2018 – Mandy´s Lounge (Homburg/Saar)

 

29.092018 – Cafe Käthe (Rostock)

 

 

Rock`N´Roll aus Berlin